P = Plan


การประชุมพูดคุยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและเอกสารต่าง ๆ


ขั้นตอนที่ 1 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ กับ ครูปริษา ปั้นดี


ขั้นตอนที่ 2 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ กับ ครูปัทมพร สุฤทธิ์

                         ขั้นตอนที่ 3 ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ กับ ครูพรธิวา วงษ์พิทักษ์ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์ให้น้องทราบรายละเอียดการจัดโครงการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น