A = Action

มอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์และนักเรียน


ขั้นตอนที่ 1 มอบของที่ระลึกให้แก่ ครูปัทมพร สุฤทธิ์


ขั้นตอนที่ 2 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


        ขั้นตอนที่ 3 มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


        ขั้นตอนที่ 4 มอบของที่ระลึกให้แก่คณะครูและนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น