D = Do

รูปภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการมารยาทดีพี่สอนน้อง


ขั้นตอนที่ 1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน


ขั้นตอนที่ 2 ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิด


ขั้นตอนที่ 3 ให้น้องๆ ทำแบบฝึกหัดหลังการสอน


ขั้นตอนที่ 3 ให้น้องๆ ทำแบบฝึกหัดหลังการสอนขั้นตอนที่ 4 พิธีปิดโครงการมารยาทดีพี่สอนน้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น